Psykologinen painonhallinta

PSYKOLOGINEN PAINONHALLINTA PROSESSI®

Psykologinen Painonhallinta Prosessi® on rekisteröity tavaramerkki, joka auttaa asiakasta löytämään laihduttamisen ja/tai painonhallinnan onnistumiseksi keinoja ajattelun muutokseen, tunteiden säätelyyn, stressistä palautumiseen sekä motivaation ylläpitämiseen.

Psykologinen Painonhallinta ei siis ole laihdutuskuuri, ravintovalmennus tai treeniohjelma, vaan psykologisiin ja terapeuttisin lainalaisuuksiin perustuva mielen muutosmalli.

Psykologisen painonhallinnan valmennuspaketin voi käydä joko kurssimuotoisena, lähi- tai verkkokurssina tai henkilökohtaisena prosessina. Kurssilta myötä saat helposti omaksuttavaa, tutkittua tietoa mielen muutoksen tueksi, henkilökohtaista prosessia tukevia tehtäviä, rentoutusharjoitteita sekä monipuolisen materiaalipaketin uusien elämäntapojen omaksumisen tueksi.

Psykologinen Painonhallinta Prosessi antaa sinulle toimivat työkalut hyvän ja terveellisen arjen ja elämänhallinnan ylläpitämiseksi prosessin ajaksi ja siitä eteenpäin.

Kurssin sisältö:

  • Nyt loppuu laihdutus, rääkki ja kituuttaminen  • Alkuun ei pääse, siispä hyvien valintojen valitsemisen matka jatkuu • Totuuden kohtaaminen itsestä ja valinnoista, joita tehdään• Repsahduksia ei ole • Itsessä paikalla oleminen, eli kehon ja mielen yhteys • Valitse hyvää itsellesi, arkeen  • Ei Ei:lle, eli liian tiukat rajat aiheuttavat kapinaa tai alistumista • Elämän värit muualtakin kuin syömisen kautta • Sisäiset ja ulkoiset voimavarat muutoksessa • Pitkän tähtäimen edistyminen eli painonhallinnan onnistuminen • Motivaatiotyökaluja • Vireystasojen ymmärtäminen painonhallinnan tukena • Trauman ymmärtämistä painonhallinnan tukena • Taistele ja pakene, mutta älä painonhallinnan kanssa • Tunnesyöminen • Stressin säätely • Aivojen toiminnan ymmärtämistä •  Tunnetaitoja •  Rajoja ja itsen kohtaamista •  Rentoutuminen osana painonhallintaa, teoriaa ja harjoituksia  •  Tietoinen läsnäolo omassa elämässä • Itsetunto painonhallinnassa  •  Ajattelun muutos- tee se hyvillä mielin  •  Psykologinen Painonhallinta Prosessi® Aarrekarttatyöskentely

Psykologisen Painonhallinnan Prosessiin sisältyy halutessasi kehonkoostumusmittaus, josta saat luotettavaa ja prosessissa motivoivaa tietoa kehostasi.

Henkilökohtainen Psykologinen Painonhallinta Prosessi- valmennus pitää sisällään viisi tapaamiskertaa ja kuten muutkin kurssit saat aina lisäksi sometuen, prosessiin liittyvän ison materiaalipaketin, kotitehtävät, ravinto-opastusta, omaan tasoosi sopivia liikuntaohjeita ja yllätyslahjan.